Bezoek de slechtvalken op DePetrus in 2024


Beste NME-coördinatoren en natuur liefhebbende leerkrachten, een groep enthousiaste vrijwilligers staat ook in 2024, tijdens de broedperiode van de slechtvalken, weer klaar om leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de Vughtse basisscholen te informeren en begeleiden.

© Rietje Smeets

De leerlingen brengen dan een bezoek aan de slechtvalken op DePetrus, ontdekken wat er in de nestkast gaande is, leren over het gedrag en uiterlijk van de vogels en waar ze zich mee voeden.

De groepen hebben een programma van ongeveer een uur, een half uur binnen en een half uur buiten. Omdat het om vrij levende wezens gaat, kunnen we ook nooit garanderen dat er slechtvalken aanwezig zijn tijdens een schoolbezoek.

We zijn qua tijd en planning afhankelijk van het broedgedrag van de ouders, het succes tijdens de broedperiode en de groei van de jonge slechtvalken. Nadat het eerste ei gelegd is, waarschijnlijk rond half maart, kunnen we de datums voor de schoolbezoeken inplannen. Maar … houd als school rekening met een bezoek vanaf half mei tot ongeveer eind juni.

Als je als school interesse hebt om te komen, horen wij dit graag. Je kunt dit doorgeven via email naar aanmelden@slechtvalkenvught.nl. Vermeld daarbij om welke groep(en) en om hoeveel kinderen het gaat. We nemen dan contact met je op zo gauw als we de definitieve planning met de datums en tijden klaar hebben. Natuurlijk zijn wij afhankelijk van het uitkomen van de jongen, en/of het beschikbaar zijn van onze vrijwilligers en ruimtes die wij gebruiken tijdens de excursies. Mocht het niet gaan wat je aangeeft kan er altijd gekeken worden naar een andere optie.

Wil je niets van de slechtvalken op DePetrus missen, bekijk dan de webcam! Klik op de button rechtsboven in en geniet mee van live beelden uit het nest. We hopen jullie weer te mogen begroeten tijdens een bezoek aan de slechtvalken.


Met vriendelijke groeten,
Werkgroep slechtvalken Vught

Mede mogelijk gemaakt door: